TIN TỨC & THôNG TIN

September, 2016

AKIZ mobile lab on Vietnamese News program on TV.

Lịch Dự án AKIZ

Các sự kiện có liên quan và ngày công tác trong khuôn khổ Dự án AKIZ:

Link  Lịch Dự án AKIZ

 

AKIZ-Project Events in October 2013

Workshop on Results - Introduction of "Basic Study on local and regional situation for the development of a Wastewater tariff model for the Industrial Zone Tra Noc" (AKIZ / Can Tho University) on 15 October 2013

VENUE: Can Tho, Can Tho University, School of Economics and Business Administration (SEBA)

Objectives of the workshop:

Many industrial zones (IZ) have been implemented in Vietnam in the last years; some of them have already constructed a centralized wastewater collection and treatment system. The costs for operating the wastewater infrastructure can be (partially) financed by implementing wastewater tariffs which have to be paid by the customers (the industries connected to the centralized wastewater system). In an Internship-Programme, provided by the German-Vietnamese Research Project "AKIZ" (www.akiz.de), students of Environmental Economics at Can Tho University’s (CTU) School of Economics and Business Administration (SEBA) have researched the current situation of wastewater tariffs at Vietnamese Industrial Zones by:

Following three main topics were assessed:

Topic 1: Current status of wastewater management in Vietnam

Topic 2: Laws/regulations for management of wastewater/tariff settings in Vietnamese IZ

Topic 3: Experience and lessons learned from Industrial Zones in Vietnam.

Moreover, the four SEBA-Students exercised on one case study three different tariff formulas, which will be introduced and compared to evaluate its advantages and disadvantages.

During the Workshop SEBA-Students will introduce their research results, especially the outcome of the survey in about 20 Industrial Zones in Vietnam and their lessons learnt. German and Vietnamese experts will introduce their experience and present their view.

Guest Lecture of Prof. Carsten Haneke on "Applied environmental economics at water supply and wastewater sector" (AKIZ / Can Tho University) on 14 October 2013

VENUE: Can Tho, Can Tho University, School of Economics and Business Administration (SEBA)

Objectives of the Guest lecture:

Main target group are participants from CTU, which are researcher and teaching staff from SEBA (Department of Agricultural Economics and Natural Resource and Environmental Economics), and College of Environment and Natural Resources (CENR) (Departments of Environmental Science, Environmental and Natural Resource Management and Environmental Engineering). Interested guests and related institutions (e.g. Can Tho Water Supply & Sewerage Co., CEPIZA, CIPCO...) are be invited.

 

International Conference Organization - "Integrated Wastewater Management in Mekong Delta Industrial Zones (IWWM - Mekong)" in Can Tho City (AKIZ / Can Tho People's Committee) on 11 October 2013

VENUE: Can Tho – Ninh Kieu 2 Hotel

Objectives of the conference:

 

Workshop on Fish Processing Wastewater Technologies in Industrial Zones (AKIZ) on 10 October 2013

VENUE: Can Tho – Tra Noc Industrial Zone

Objectives of the workshop:

 

Workshop on "Technical planning and structure of solid waste and wastewater management systems in industrial zones, craft villages and other commercially used areas" (INHAND / AKIZ) from 08 to 09 October 2013

VENUE 1: Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Institute of Environmental Technology (IET), Hanoi, - Vietnam

VENUE 2: Dai Lam Village, Bac Ninh Province – Vietnam (Field Trip)

Objectives of the Workshop:

 

Báo chí và thông tin liên quan hoạt động Dự án

Từ ngày 23 đến 24 tháng 7 năm 2013, „Khoá tập huấn về Bùn thải“ sẽ được thực hiện tại Khu công nghiệp Trà Nóc

Đặc biệt đối với các kỹ sư vận hành nhà máy xử lý nước thải phi tập trung được mời tham gia vào khoá tập huấn này. Bên cạnh việc giới thiệu các lý thuyết về đặc tính và cách xử lý bùn thải, một khoá tập huấn thực tiễn sẽ được thực hiện. Khoá tập huấn sẽ diễn ra tại Hội trường trung tâm của Khu công nghiệp Trà Nóc 1, thành phố Cần Thơ.

Hội thảo GIZ/AKIZ về “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý nước thải phi tập trung tại Việt Nam” ở thành phố Cần Thơ vào ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2013

Hội thảo GIZ/AKIZ “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý nước thải phi tập trung tại Việt Nam” dự kiến diễn ra vào ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2013. Mục tiêu của hội thảo nhằm:

Vào ngày thứ 2 một chuyến tham quan thực tế đến Nhà máy xử lý nước thải phi tập trung Chợ Cái Khế và Dự án hợp tác nghiên cứu Việt – Đức AKIZ tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) sẽ được tổ chức.

 

Chuyến thăm của các chuyên gia Viện nghiên cứu thủy lợi Miền Nam (SIWRR) đến ISAH

Từ ngày 11 đến 18 tháng 8, TS. Bà Trịnh Thị Long và 2 đồng nghiệp từ đối tác Việt Nam – SIWRR đã đến thăm đối tác của Dự án AKIZ tại Hanover. Bên cạnh việc bàn thảo các vấn đề liên quan đến Dự án, chương trình còn bao gồm việc tham quan các cơ sở vật chất xử lý nước tại Berlin, quận Ruhr và Braunschweig. Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm các đồng nghiệp tại IEEM, Witten và ISWW tại Brunswick.

Từ ngày 13 tháng 8 đến 13 tháng 10, Bà Hoang Giang Vu Nguyen đã làm nghiên cứu tại SIWRR trong lĩnh vực mô hình xử lý kỵ khí ISAH trong phạm vi học bổng DAAD. Chúng tôi rất vui vì nhờ học bổng này, một chương trình trao đổi tăng cường đã được tiến hành giữa các viện nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của AKIZ.

 

Thỉnh giảng của GS. Carsten Haneke về “Hiệu quả chi phí trong Xử lý nước thải ” tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh (SEBA), Đại học Cần Thơ (2013-03-13)

Trong khuôn khổ dự án AKIZ, GS. Carsten Haneke tham gia hợp phần do Viện Công nghệ môi trường và quản lý (IEEM), ĐH Witten / Herdecke phụ trách nhằm soạn thảo Chiến lược Quản lý nước thải cho Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ.

Ông Haneke hiện là giảng viên bộ môn Kinh tế công, Hợp tác công tư trong kinh doanh cơ sở hạ tầng của Trường ĐH Bremerhaven và là Giám đốc Viện Kinh tế công và Hợp tác công tư (IPEPPP). Bên cạnh các lĩnh vực khác, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong quản lý môi trường trong nước và quốc tế với tư cách là kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng, chuyên gia tư vấn, trưởng bộ phận kinh doanh nước sạch và cố vấn cho các Bộ và cơ quan chính quyền khác.

Ông đã được Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (SEBA), ĐH Cần Thơ thỉnh giảng về “Hiệu quả chi phí trong Xử lý nước thải”vào ngày 13.3.2013 cho 60 đại biểu từ ĐH Cần Thơ, trong đó gồm 20 giáo viên và cán bộ của SEBA (Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, tài nguyên và môi trường) và Khoa Tài nguyên và môi trường (CENR) (Bộ môn Khoa học môi trường, Quản lý môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Công nghệ môi trường) và 40 sinh viên Đại học, Cao học của SEBA và CENR.

Photo: Prof. Carsten Haneke, Bremerhaven University of Applied Science Photo: Questions and Answers Session Photo: Handover of participation certificates
GS. Carsten Haneke, Đại học Bremerhaven Hỏi và thảo luận Trao chứng chỉ tham gia

 

Hội thảo "Tính toán biểu phí nước thải cho các khu công nghiệp" (2013-03-12)

Hiện một dự án quản lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp Trà Nóc đang được các cơ quan ban ngành thành phố Cần Thơ xây dựng.

Trong khuôn khổ Hợp phần 1, Dự án hợp tác nghiên cứu Việt – Đức về Quản lý nước thải công nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển giải pháp quản lý, hài hòa công tác tiền xử lý phân tán và xử lý tập trung nước thải trước khi thải ra môi trường.

Các tính toán tài chính cho công tác vận hành, bảo dưỡng và tái đầu tư các tài sản nước thải là mối quan tâm chính của các bên liên quan. Dự án AKIZ đang tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho các cơ quan đối tác địa phương để tăng cường kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực tài chính trong quản lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Nóc.

Nhằm Bởi vậy, dự án AKIZ đã tổ chức hội thảo về “Tính toán biểu phí” tại TP Cần Thơ vào ngày 12.3.2013 tại IDC Cần Thơ, tập trung vào các mục tiêu chính sau:

Khoảng 15 đại diện của các Sở Ban ngành TP Cần Thơ như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư, CEPIZA và CIPCO (tất cả các cơ quan ban ngành tham gia tính toán biểu phí nước thải cho KCN Trà Nóc) đã thảo luận sôi nổi về nhu cầu hiện tại và thách thức đối với việc tính toán và áp dụng một biểu phí nước thải bền vững.

Photo: Prof. Carsten Haneke, Bremerhaven University of Applied Science Photo: Discussion between AKIZ experts and local authorities Photo: Discussion between AKIZ experts and Industrial Zone Management
GS. Carsten Haneke, Đại học Bremerhaven Thảo luận giữa chuyên gia dự án AKIZ và đại diện chính quyền địa phương Thảo luận giữa chuyên gia dự án AKIZ và Ban Quản lý Khu công nghiệp

 

Hội thảo "Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải – Giải pháp, kinh nghiệm vận hành, và giám sát hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải" (2013-03-12)

Nhằm phổ biến kết quả của dự án AKIZ, Trung tâm Thông tin và Tư liệu Cần Thơ (IDC) đã đề nghị dự án AKIZ hỗ trợ cử chuyên gia trao đổi kinh nghiệm tại hội thảo vào ngày 12.3.2013 tại IDC Cần Thơ.

Nội dung của hội thảo bao gồm giới thiệu các giải pháp công nghệ xử lý nước thải, kinh nghiệm trong vận hành và giám sát hiệu quả của các nhà máy xử lý nước thải.

Trong hội thảo, các chuyên gia nước ngoài thuộc dự án AKIZ đã trình bày về: